Kongre Konu Başlıkları
 
1. Tahıl Yetiştiriciliği ve Islahı
2. Yemeklik Tane Baklagil Yetiştiriciliği ve Islahı
3. Endüstri Bitkileri Yetiştiriciliği ve Islahı
4. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği ve Islahı
5. Çayır Mera, Yem Bitkileri Yetiştiriciliği ve Islahı
6. Genetik ve Sitogenetik
7. Biyoteknoloji ve Moleküler Genetik
8. Bitki Fizyolojisi
9. Bitki Besleme ve Gübreleme
10. Sulama
11. Mekanizasyon
12. Hastalık ve Zararlılar
13. Gen Kaynakları ve Biyoçeşitlilik
14. Depolama, İşleme ve Standardizasyon
15. Ekonomi ve Pazarlama
16. Organik Tarım
17. Tohumluk ve Teknolojisi
18. Biyoistatistik
19. İlgili Diğer Konular