HAKEMLİK YAPACAK BİLİM KURULU ÜYELERİ
 
Tahıl Yetiştiriciliği ve Islahı Bilim Kurulu
 
Prof. Dr. Mevlüt AKÇURA (Çanakkale 18 Mart Üniversitesi)
Prof. Dr. İlknur AKGÜN (Süleyman Demirel Üniversitesi)
Prof. Dr. Cuma AKINCI (Dicle Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet AYÇİÇEK (Bingöl Üniversitesi)
Prof. Dr. M. İlhan ÇAĞIRGAN (Akdeniz Üniversitesi)
Prof. Dr. Temel GENÇTAN (Namık Kemal Üniversitesi)
Prof. Dr. Kamil HALİLOĞLU (Atatürk Üniversitesi)
Prof. Dr. Saime ÜNVER KARAKAYA (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet KILINÇ (Mustafa Kemal Üniversitesi)
Prof. Dr. Murat OLGUN (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Abdullah ÖKTEM (Harran Üniversitesi)
Prof. Dr. İrfan ÖZBERK (Harran Üniversitesi)
Prof. Dr. Ali ÖZTÜRK (Atatürk Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet Ali SAKİN (Gazi Osmanpaşa Üniversitesi)
Prof. Dr. Ali TOPAL (Selçuk Üniversitesi)
Prof. Dr. Muzaffer TOSUN (Ege Üniversitesi)
Prof. Dr. İlhan TURGUT (Uludağ Üniversitesi)
Prof. Dr. Tacettin YAĞBASANLAR (Çukurova Üniversitesi)
 
Endüstri Bitkileri Yetiştiriciliği ve Islahı Bilim Kurulu
 
Prof. Dr. Fikret AKINERDEM (Selçuk Üniversitesi)
Prof. Dr. Halis ARIOĞLU (Çukurova Üniversitesi)
Prof. Dr. Burhan ARSLAN (Namık Kemal Üniversitesi)
Prof. Dr. Hüseyin BAŞAL (Adnan Menderes Üniversitesi)
Prof. Dr. Dilek BAŞALMA (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Sema BAŞBAĞ (Dicle Üniversitesi)
Prof. Dr. Hasan BAYDAR (Süleyman Demirel Üniversitesi)
Prof. Dr. Nilgün BAYRAKTAR (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Erkan BOYDAK (Bingöl Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet Emin ÇALIŞKAN (Ömer Halisdemir Üniversitesi)
Prof. Dr. Sevgi ÇALIŞKAN (Ömer Halisdemir Üniversitesi)
Prof. Dr. Enver ESENDAL (Namık Kemal Üniversitesi )
Prof. Dr. Atilla GÜR (Harran Üniversitesi)
Prof. Dr. Abdurrahim Tanju GÖKSOY (Uludağ Üniversitesi)
Prof. Dr. Necmi İŞLER (Mustafa Kemal Üniversitesi)
Prof. Dr. Kemalettin KARA (Atatürk Üniversitesi)
Prof. Dr. Şevket Metin KARA (Ordu Üniversitesi)
Prof. Dr. Davut KARAASLAN (Dicle Üniversitesi)
Prof. Dr. M. Demir KAYA (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Orhan KURT (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet MERT (Mustafa Kemal Üniversitesi)
Prof. Dr. Özden ÖZTÜRK (Selçuk Üniversitesi)
Prof. Dr. Fatih SEYİS (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet SİNCİK (Uludağ Üniversitesi)
Prof. Dr. Bülent UZUN (Akdeniz Üniversitesi)
Prof. Dr. Aydın ÜNAY (Adnan Menderes Üniversitesi)
Prof. Dr. Güngör YILMAZ (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)
Prof. Dr. H. Ahmet YILMAZ (Harran Üniversitesi)
 
Çayır Mera ve Yem Bitkileri Yetiştiriciliği ve Islahı Bilim Kurulu
 
Prof. Dr. Zeki ACAR (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Prof. Dr. Esvet AÇIKGÖZ (Uludağ Üniversitesi)
Prof. Dr. Suzan ALTINOK (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. İlknur AYAN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Prof. Dr. İbrahim AYDIN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet BAŞBAĞ (Dicle Üniversitesi)
Prof. Dr. Harun BAYTEKİN (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)
Prof. Dr. Ersin CAN (Mustafa Kemal Üniversitesi)
Prof. Dr. Sadık ÇAKMAKÇI (Akdeniz Üniversitesi)
Prof. Dr. A. Esen ÇELEN (Ege Üniversitesi)
Prof. Dr. Nafiz ÇELİKTAŞ (Mustafa Kemal Üniversitesi)
Prof. Dr. Hakan GEREN (Ege Üniversitesi)
Prof. Dr. Ahmet GÖKKUŞ (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)
Prof. Dr. Rüştü HATİPOĞLU (Çukurova Üniversitesi)
Prof. Dr. Yaşar KARADAĞ (Gazi Osmanpaşa Üniversitesi)
Prof. Dr. Ali KOÇ (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Mevlüt MÜLAYİM (Selçuk Üniversitesi)
Prof. Dr. Tahir POLAT (Harran Üniversitesi)
Prof. Dr. C. Olcayto SABANCI (Ahi Evran Üniversitesi)
Prof. Dr. Mustafa TAN (Atatürk Üniversitesi)
Prof. Dr. Veyis TANSI (Çukurova Üniversitesi)
Prof. Dr. A. Servet TEKELİ (Namık Kemal Üniversitesi)
Prof. Dr. Ömer TERZİOĞLU (Siirt Üniversitesi)
 
Yemeklik Dane Baklagiller Yetiştiriciliği ve Islahı Bilim Kurulu
 
Prof. Dr. Cevdet AKDAĞ (Gazi Osmanpaşa Üniversitesi)
Prof. Dr. Emin ANLARSAL (Çukurova Üniversitesi)
Prof. Dr. Hatice BOZOĞLU (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Prof. Dr. Ercan CEYHAN (Selçuk Üniversitesi)
Prof. Dr. Cemalettin Yaşar ÇİFTÇİ (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Vahdettin ÇİFTÇİ (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
Prof. Dr. Osman EREKUL (Adnan Menderes Üniversitesi)
Prof. Dr. Abdullah KARASU (Uludağ Üniversitesi)
Prof. Dr. Mustafa ÖNDER (Selçuk Üniversitesi)
Prof. Dr. Erkut PEKŞEN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Prof. Dr. Cengiz TOKER (Akdeniz Üniversitesi)
Prof. Dr. Nuri YILMAZ (Ordu Üniversitesi)
 
Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği ve Islahı Bilim Kurulu
 
Prof. Dr. Olcay ARABACI (Adnan Menderes Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet ARSLAN (Erciyes Üniversitesi)
Prof. Dr. Ali Kemal AYAN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Prof. Dr. Filiz AYANOĞLU (Mustafa Kemal Üniversitesi)
Prof. Dr. Emine BAYRAM (Ege Üniversitesi)
Prof. Dr. Yüksel KAN (Selçuk Üniversitesi)
Prof. Dr. Kudret KEVSEROĞLU (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Prof. Dr. Saliha KIRICI (Çukurova Üniversitesi)
Prof. Dr. Süleyman KIZIL (Dicle Üniversitesi)
Prof. Dr. Hakan ÖZER (Atatürk Üniversitesi)
Prof. Dr. Ercüment Osman SARIHAN (Uşak Üniversitesi)
Prof. Dr. Nazım ŞEKEROĞLU (Kilis 7 Aralık Üniversitesi)
Prof. Dr. Belgin COŞGE ŞENKAL (Bozok Üniversitesi)
Prof. Dr. L. Sezen TANSI (Çukurova Üniversitesi)
Prof. Dr. İsa TELCİ (Süleyman Demirel Üniversitesi)
Prof. Dr. Murat TUNÇTÜRK (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Prof. Dr. Kenan TURGUT (Akdeniz Üniversitesi)
Prof. Dr. Bünyamin YILDIRIM (Iğdır Üniversitesi
 
***(Bilim Kurulu Listesi soyadına göre sıralanmıştır)