KONGREMİZDE TÜM POSTERLER 13.09.2017 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 08:30’da ASILACAK ve 14.09.2017 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14:00’da KALDIRILACAKTIR.

SALI ÖĞLEDEN SONRA 1. Oturum (TAHILLAR)

14:00-14:10

TAH07

Bazı Durum Buğday Genotiplerinin Sıcaklık Stresine Karşı Performanslarının Araştırılması

Sertaç TEKDAL

14:10-14:20

TAH08

Verimli Hilal Bölgesinde Makarnalık Buğday: Biyoçeşitlilik, Karakterizasyon Ve Kullanım

Faheem Shehzad Baloch, Ahmad Alsaleh, Vahdettin Çiftçi, Muhammad Azhar Nadeem, Husnu Aktaş, Hakan Özkan, Rüştü Hatipoğlu

 

14:20-14:30

TAH11

Biplot Analiz Yöntemi İle Bazı Makarnalık Buğday Hatlarının Verim Ve Kalite Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Sertaç Tekdal, Enver Kendal, Hüsnü Aktaş, Mehmet Karaman, Hasan Doğan, Sinan Bayram, Mehmet Düzgün, Ahmet Efe

14:30-14:40

TAH58

Farklı Fenolojik Özelliklere Sahip Durum Buğday Genotiplerinin Süne (Eurygaster integriceps Put ) Zararına Mukavemet Bakımından Değerlendirilmesi

 

Hasan Kiliç, Ahmet Altıkat, Enver Kendal, Hüsnü Aktaş, Vedat Karaca, Çetin Mutlu, Mehmet Duman

14:40-15:00

TARTIŞMA

15:00-15:30

ARA

SALI ÖĞLEDEN SONRA 2. Oturum (TAHILLAR)

15:30-15:40

TAH06

Eskişehir Ekolojik Koşullarında Bazı Arpa Hat Ve Çeşitlerinin Verim Ve Verim Öğeleri Üzerine Bir Araştırma

 

Soner Yüksel, Saime Ünver Ikincikarakaya

15:40-15:50

TAH41

Kıraç Koşullarda Orta Anadolu Ve Bati Geçit Bölgelerinde Yetiştirilen İleri Kademe Arpa (Hordeum vulgare L.) Hat Ve Çeşitlerinin Verim Ve Bazı Kalite Özelliklerinin İncelenmesi

Ali Cevat Sönmez, Murat Olgun, Soner Yüksel, Savaş Belen, Mustafa Çakmak, Yılmaz Yıldırım, Yaşar Karaduman, Arzu Akın

15:50-16:00

TAH42

Arpada (Hordeum vulgare L) Fizyolojik Parametrelerin Verim Ve Agronomik Karakterlere Etkisi

İrfan Öztürk, Vedat Çağlar Girgin, Remzi Avcı, Turhan Kahraman, Tuğba Hilal Çiftçigil, Adnan Tülek, Bülent Tuna

16:00-16:10

TAH47

Arpa Küllemesi (Blumeria graminis F. sp.  Hordei )  Virülens Gen Spektrumu Ve Triadimenol’e Karşı Dirençliliğin İncelenmesi

Elif Dalgıç, Ahmet Zeybek

16:10-16:30

TARTIŞMA

16:30-17:00

ARA

SALI ÖĞLEDEN SONRA 3. Oturum (TAHILLAR)

17:00-17:10

TAH13

Şeker Mısırda Kardeş Ve İkinci Koçanın Koparılmasının, Taze/Körpe Koçan Verim Ve Özelliklerine Etkisi

Burhan KARA, Bekir ATAR

17:10-17:20

TAH150

Farklı Yörelerden Toplanmış Cin Mısırı Popülasyonlarının Çukurova Bölgesi Ana Ürün Koşullarında Dane Verimi ve Bazı Agromorfolojik Bitkisel Özellikler Yönünden Değerlendirilmesi

Faruk TOKLU, Hakan Özkan

17:20-17:30

TAH151

Çukurova Bölgesinde Birinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Danelik Mısır (Zea mays indentata Sturt.) Çeşitlerinin Dane Verimi, Bazı Bitkisel Özellikler ve Karakterler Arası İlişkiler Yönünden Değerlendirilmesi

Meryem Saygı, Faruk TOKLU

17:30-17:40

TAH67

Yoklama Melezi Yöntemi İle Kendilenmiş Mısır (Zea mays İndentata Sturt.) Hatlarının Genel Kombinasyon Yeteneklerinin Ve Heterotik Gruplarının Belirlenmesi

Mesut Esmeray, Rahime Cengiz, M. Cavit Sezer, Niyazi Akarken, Ahmet Duman, A.Eşref Özbey

17:40-17-50

TAH66

Ülkesel Mısır Islah Materyallerinde Silaj Kalite Değerlerinin Belirlenmesi

Ahmet Duman, Rahime Cengiz, Niyazi Akarken, M.Cavit Sezer

17:50-18:10

TARTIŞMA

 

ÇARŞAMBA Sabah 1. Oturum (TAHILLAR)

09:00-09:10

TAH14

Bisküvilik Kalitesi Yüksek Buğday Genotiplerinin Geliştirilmesi

Yaşar Karaduman, Arzu Akın, Savaş Belen, Ali Cevat Sönmez, Ramis Dayıoğlu, Abdülvahit Sayaslan, Hasan Orhan Bayramoğlu Nevzat Aydın Hasgar Demir

09:10-09.20

TAH22

İleri Kademe Beyaz Taneli Ekmeklik Buğday Hatlarının Verim Ve Bazı Kalite Özelliklerinin İncelenmesi

Savaş Belen, Soner Yüksel, Yılmaz Yıldırım, Ali Cevat Sönmez, Mustafa Çakmak, Yaşar Karaduman

09:20-09:30

TAH32

Genotip X Çevre İnteraksiyonun Ekmeklik Buğdayda (T. Aestivum L.) Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi

Turhan Kahraman, İrfan Öztürk, Remzi Avcı, Hüsnü Aktaş

09:30-09:40

TAH37

İleri Kademe Kırmızı Taneli Ekmeklik Buğday Hatlarının Verim Ve Bazı Kalite Özelliklerinin İncelenmesi

Savaş Belen, Soner Yüksel, Yılmaz Yıldırım, Ali Cevat Sönmez, Mustafa Çakmak, Yaşar Karaduman, Özcan Yorgancılar

09.40-09:50

TAH44

CIMMYT Orjinli İleri Kademedeki Bazı Ekmeklik Buğday Genotiplerinin Verim Ve Kalite Parametreleri Yönünden Biplot Analiz Yöntemiyle İncelenmesi

Mehmet Karaman, Hüsnü Aktaş, Mahir Başaran, İrfan Erdemci, Enver Kendal, Sertaç Tekdal,  Sinan Bayram, Hasan Doğan

09:50-10:00

TAH57

Batı Asya Ve Kuzey Afrika (Wana) Orijinli Ekmeklik Buğdayda (Triticum aestivum L.) Bazı Önemli Tarımsal Karakterlerin Qtl Haritalanması 

Faheem Shehzad Baloch, Ahmad Alsaleh, Gönül Cömertpay, Rüştü Hatipoğlu, Hakan Özkan

10:00-10:20

TARTIŞMA

10:20-10:50

ARA

ÇARŞAMBA Sabah 2. Oturum (TAHILLAR)

10:50-11:00

TAH27

Kışlık  Yulaf (Avena sativa spp.) Genotiplerinin Verim Ve Teknolojik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Mehmet Şahin, Sait Çeri, Aysun Göçmen Akçacık, Seydi Aydoğan, Sümeyra Hamzaoğlu, Berat Demir

11:00-11:10

TAH31

Bazı Yulaf ( Avena sativa L.)  Genotiplerinin Tane Verimi, Kalite Ve Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi

Turhan Kahraman, Remzi Avcı, Cengiz Kurt

11:10-11:20

TAH33

Trakya-Marmara Bölgesinde İnsan Beslenmesine Uygun Yulaf Genotiplerinin Belirlenmesi

Turhan Kahraman, Cengiz Kurt, Asiye Seis Subaşı, Tülin Özderen, Özge Yıldız, Ceylan Büyükkileci, Turgay Sanal

11:20-11:30

TAH65

Bazı Yulaf Genotiplerinin (Avena sativa L.) Farklı Lokasyonlarda Verim Ve Kalite Parametrelerinin Belirlenmesi

İsmail Naneli, Mehmet Ali Sakin

11:30-11:40

TAH72

Bazı Ticari Ve Yerel Yulaf Genotiplerinin Çimlenme Ve Fide Gelişimi Üzerine Tuz Stresinin Etkileri

Hüseyin Güngör, Yakup Çıkılı. Ziya Dumlupınar

11:40-11:50

TAH76

Yulafın (Avena sativa L.) Bazı Özelliklerinde Varyasyon Ve Kalıtım Derecesi

Tevrican Dokuyucu, Sefa Bozdoğan, Songül Özcan, Mehmet Sürme, İsmail Avcı, Fatma Tabur, Abdulkadir Tanrıkulu, Aydın Akkaya, Ziya Dumlupınar

11:50-12:10

TARTIŞMA

12:10-14:00

YEMEK

ÇARŞAMBA ÖĞLEDEN SONRA 3. Oturum (TAHILLAR)

14:00-14:10

TAH74

Çeltik Yanıklık Hastalığına (Magnaporthe oryzae) Dayanıklı Çeşit Islahı Çalışmaları

Halil Sürek, Necmi Beşer, Kshirod K. Jena, Rasim Ünan, Adnan Tülek, Meliz Seidi

14:10-14:20

TAH143

Bazı Çeltik Çeşitlerinde Fideleme Ve Serpme Ekim Yöntemlerinin Karşılaştırılması

İsmail Sezer, Hamdi Sefa Şenocak, Hasan Akay

14:20-14:30

TAH145

Bafra Ovası Sol Sahilinde Yetiştirilen Bazı Çeltik Çeşitlerinin Verim Ve Kalite Performanslarının Belirlenmesi

Hasan Akay, İsmail Sezer, Zeki Mut, Orhan Dengiz

14:30-14:40

TAH153

Erzurum Koşullarında Bazı Tritikale ve Buğday Çeşitlerinin Lokasyonlar ve Yıllar Bazında Verim Yönünden Karşılaştırılması

Ümran Küçüközdemir, Vedat Bedirhanoğlu, S.Ahmet Bagcı

14:40-15:00

TARTIŞMA

15:00-15:30

ARA

ÇARŞAMBA ÖĞLEDEN SONRA 4. Oturum (TAHILLAR)

15:30-15:40

TAH59

İleri Kademe Makarnalık Buğday Hatlarının Verim Ve Bazı Kalite Özelliklerinin İncelenmesi

Savaş Belen, Soner Yüksel, Yılmaz Yıldırım, Ali Cevat Sönmez, Mustafa Çakmak, Yaşar Karaduman

15:40-15:50

TAH127

Farklı Ethephon Dozlarının Makarnalık Buğday Bitkisinin (Triticum durum L.) Bazı Başak Özellikleri Üzerine Etkisi

Arzu Ağırmatlıoğlu Mutlu, Abdullah Öktem

15:50-16:00

TAH142

Makarnalık Buğday (Triticum durum Desf.) Kalitesinin Değerlendirilmesinde Glutograf Analizi Ve Islahta Kullanımı

Asuman Kaplan Evlice, Aliye Pehlivan, Alaettin Keçel1, Turgay Şanal, Tülin Özderen, Ferda Ünsal, Ayten Salantur, Gökhan Kılıç, Savaş Belen

16:00-16:10

TAH90

Buğday Çeşit Karışımlarının Sulu Koşullarda Ve Nem Stresi Altında Dane Verimi Ve Kalite Performansı Üzerine Etkisi

İ.Öztürk, B.Akın, S.Belen, Y.Karaduman, E.Koç, K.Subaş, E.Yakışır, S.Yazar, A.Morgunov

16:10-16:30

TARTIŞMA

16:30-17:00

ARA

ÇARŞAMBA ÖĞLEDEN SONRA 5. Oturum (TAHILLAR)

17:00-17:10

TAH85

Nitelikli Saf Hatlardan Elde Edilen Silajlık Hibrit Mısır Çeşit Adaylarının Verim Ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Erkan Özata, Halil Kapar

17:10-17:20

TAH86

Silaj Kalite Değerlerine Göre Sentetik Mısır Kaynak Materyallerinin Geliştirilmesi

Rahime Cengiz, Ahmet Duman, Niyazi Akarken, Mesut Esmeray, M.Cavit Sezer, A.Eşref Özbey

17:20-17:30

TAH99

Mısır Biyomasına Herbisitlerin Etkisi

Recep Yavuz, Mesut Esmeray, Vesile Urin

17:30-17:40

TAH105

Kahramanmaraş Koşullarına Uygun Tane Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinin Belirlenmesi

Nedim Acar, Mehmet Fatih Yılmaz, Rukiye Kara

17:40-17:50

TAH129

Isparta Koşullarında Farklı Ekim Zamanı Ve Bitki Sıklığının Şeker Mısırında (Zea mays saccharata Sturt.) Taze Koçan Verimi Ve Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi

İlknur Akgün, Yudum Burcu, Ruziye Karaman, Muharrem Kaya

17:50-18:10

TARTIŞMA

 

 

PERŞEMBE Sabah 1. Oturum (TAHILLAR)

Saat

Bildiri Adı

 

 

09:00-09:10

TAH140

Türkiye’de Yetiştirilen Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Agro-Morfolojik Karakterizasyonu

Ali Alpaslan Ezici, Hakan Özkan

09:10-09.20

TAH78

Ekmeklik Buğday Genotiplerinin Verim Ve Fenolojik Özelliklerinin Tane Doldurma Dönemindeki Kuraklık Stresine Tepkileri

Ramazan Ayrancı, Bayram Sade, Süleyman Soylu

09:20-09:30

TAH100

Türkiye Ekmeklik Buğday Genotiplerinde Tescil Yılı İle Bitki Boyu, Çim Kını Uzunluğu Ve Tane Verimi Arasındaki İlişkiler

Sinan Bayram, Ali Öztürk, Murat Aydın

09:30-09:40

TAH104

Kuraklık Stresinde Buğday Genotiplerinde Verim Komponentleri Ve Antioksidan Enzim Metabolizmasında Değişimler

İmren Kutlu, Ece Turhan, Özcan Yorgancılar, Aysel Yorgancılar

09.40-09:50

TAH114

Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Sakarya Koşullarında Doğal Epidemi Altında Sarı Ve Kahverengi Pas Etmenlerine Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi

Lütfü Demir, Şinasi Orhan, İzzet Özseven, Gamze Canıgeniş

09:50-10:00

TAH120

Çoklu Regresyon Teknikleri Kullanarak Buğday Verim Tahmin Modeli Oluşturulması

Sinan Aydoğan, Murat Güven Tuğaç

10:00-10:20

TARTIŞMA

10:20-10:50

ARA

PERŞEMBE Sabah 2. Oturum (TAHILLAR)

10:50-11:00

TAH92

Kahramanmaraş Koşullarında Arpada Çiçeklenme-Olgunlaşma Döneminde Bazı Fizyolojik Özelliklerin İncelenmesi

Ayşe Kurt, Cengiz Yürürdurmaz, Muhammed Alim Yılmaz, Etem Şeker, Rukiye Kara, Ziya Dumlupınar, Aydın Akkaya

11:00-11:10

TAH122

Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Erzurum Kuru Tarım Koşullarına Adaptasyonu

Selçuk Kodaz, Murat Aydın, Ali Öztürk

11:10-11:20

TAH123

Orta Anadolu Bölgesi Kuru Koşullarında Buğday Tabanlı Üretimde Doğrudan Ekim

İrfan Gültekin, Fevzi Partigöç, Serpil Gültekin, Yasin Kaya, Rıfat Zafer Arısoy, Alper Taner

11:20-11:30

TAH137

Arpa Ön Verim Denemesi Materyalinin Arpa Çizgili Yaprak Lekesi Hastalığına Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi

Nilüfer Akcı, Kadir Akan, İsmail Sayım, Namuk Ergun, Sinan Aydoğan

11:30-11:40

TAH136

In-Vivo Katlanmış Haploid Tekniği İle Geliştirilmiş Homozigot Mısır Hatlarınının Tarımsal Özellikleri

İbrahim Cerit, Gönül Cömertpay, Rüstem Oyucu, Bülent Çakır, Rüştü Hatipoğlu, Hakan Özkan

11:40-11:50

TAH146

Sulu Koşullarda Yetiştirilen Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum Aestivum L.) Genotiplerinin Buğday Islahında Kalite Bakımından Değerlendirilmesi

Alaettin KEÇELİ, Asuman Kaplan Evlice, Aliye Pehlivan, Turgay Şanal, Kazım Karaca, Seda Külen, Asiye Seis Subaşı, Ayten Salantur

11:50-12:10

TARTIŞMA

12:10-14:00

YEMEK

PERŞEMBE ÖĞLEDEN SONRA 3. Oturum (TAHILLAR)

14:00-14:10

TAH97

Toprağa Humik Asit Uygulamasinin Mısır Bitkisinin (Zea mays L. İndendata) Verim ve Bazı Verim Karakterleri Üzerine Etkisi

Abdullah Öktem, Abdurrahman Çelik, Ayşe Gülgün Öktem

14:10-14:20

TAH98

Harran Ovasi Koşullarinda Yetiştirilen Mısır Bitkisinde (Zea mays L. İndentata) Farkli Ekim Sıklıklarının Silaj Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkisi

Abdullah Öktem, Timuçin Taş, A. Gülgün Öktem,  Abdullah Öktem, Abdulkadir Sürücü

14:20-14:30

TAH119

Mikoriza Aşılaması İle Farklı Dozlarda Azot Ve Fosfor Uygulamalarının İkinci Ürün Mısır Bitkisinin Verim Ve Besin Elementleri Alımına Olan Etkileri

Çağdaş Akpınar, Ahmet Demirbaş

14:30-14:40

TAH130

Doğu Akdeniz Bölgesi Elit Mısır Hatlarının Genetik Çeşitliliğinin ve Heterotik Gruplarının Moleküler Olarak Belirlenmesi

Gönül Cömertpay, İbrahim Cerit, Yıldız Doğan, Rüstem Oyucu, Rüştü Hatipoğlu, Hakan Özkan

14:40-15:00

TARTIŞMA

15:00-15:30

ARA

15:30-17:30

KONGRE GENEL DEĞERLENDİRME

 

SALI ÖĞLEDEN SONRA 1. Oturum (ÇAYIR MERA VE YEM BİTKİLERİ)

14:00-14:10

ÇMY47

Adi Fiğde Alt Türler Arası Melezlemeler ile Yeni Varyasyonların Oluşturulması

Esvet Açıkgöz

14:10-14:20

ÇMY48

Bazi Yaygın Fiğ (Vicia sativa L.) Çeşitlerinde Lokus Spesifik Gen Markörleri Kullanılarak Tuza Tolerantlık Bakımından Genetik Ilişkinin Belirlenmesi

Nuray İşidoğru, İskender Tiryaki

14:20-14:30

ÇMY106

Farklı Gama Işını Dozlarının Üç Macar Fiği Çeşidinde M4 ve M5 Generasyonundaki Bazı Kantitatif Özellikler Üzerine Etkileri

Berna Efe, Sabahaddin Ünal

14:30-14:40

ÇMY82

Çukurova Taban Koşullarında Farklı Yonca (Medicago sativa L.) Genotiplerinin Klonal Yolla Çoğaltılması Üzerine Bir Araştırma

Mustafa Avcı, Rüstü Hatipoğlu, Selahattin Çınar, Celal Yücel, İlker InalL, Arif Aktaş, Feyza Gündel, Hatice Yücel

14:40-15:00

TARTIŞMA

15:00-15:30

ARA

SALI ÖĞLEDEN SONRA 2. Oturum (ÇAYIR MERA VE YEM BİTKİLERİ)

15:30-15:40

ÇMY11

Gözlü ve Altınova Tarım İşletmelerinde Islah Edilen Korunga Çeşitlerinin Verim ve Bazı Tarımsal Özellikleri Üzerine Ön Araştırmalar

Ali Koç, Hakkı Akdeniz

15:40-15:50

ÇMY85

Trakya Bölgesi Koşullarında Mürdümük (Lathyrus sativus L.) Çeşitlerinin Performanslarının Belirlenmesi

Adnan Orak, H. Serkan Tenekecier

15:50-16:00

ÇMY43

Samsun Koşullarında Çayir Üçgülü(Trifolium pratense L.) Hatlarinin Bazi Tarimsal Özelliklerinin Belirlenmesi

Fatih Alay, Necda Çankaya, Kadir İspirli

16:00-16:10

ÇMY36

Iğdır Ekolojik Şartlarında Bazı Macar Fiğ Çeşitlerinin Verim ve Verim Komponentleri

Fikret Budak

16:10-16:30

TARTIŞMA

16:30-17:00

ARA

SALI ÖĞLEDEN SONRA 3. Oturum (ÇAYIR MERA VE YEM BİTKİLERİ)

17:00-17:10

ÇMY94

Kırşehir Koşullarında Farklı Sıra Arası ve Tohum Miktarı Uygulamalarının Anadolu Üçgülünün (Trifolium resupinatum L.) Ot Verimi ve Kalitesine Etkisinin Belirlenmesi

Haydar Emre Koparan

17:10-17:20

ÇMY74

Adi Fiğ (Vicia sativa L.) ve Arpa (Hordeum vulgare L.) Karışımında Farklı Dozlarda P ve N Uygulamalarinin Ot Verimi ve Kalitesine Etkileri

Muzaffer Korkmaz, Mustafa Kızılşimşek

17:20-17:30

ÇMY103

Farklı Sıra Aralıklarının Bazı Yem Bezelyesi Çeşitlerinin Verim ve Kalitesi Üzerine Etkileri

Çağlar Çınar, Fırat Alatürk, Ahmet Gökkuş

17:30-17:40

ÇMY23

Farklı Taban Gübresi Uygulamalarının Yem Bezelyesinin Ot Verimi ve Kalitesine Etkisi

Ertan Ateş, A. Servet Tekeli

17:40-18:00

TARTIŞMA

 

ÇARŞAMBA Sabah 1. Oturum (ÇAYIR MERA VE YEM BİTKİLERİ)

09:00-09:10

ÇMY21

Yem Bitkisi Olarak Kullanılabilecek Selvi Sirken(Atriplex nitens Schkuhr.) ile İlgili Konya’da Yapılan Çalışmalar

Ramazan Acar, Abdullah Özköse, Nur Koç

09:10-09.20

ÇMY01

Erzurum Ve Iğdir Şartlarinda Farkli Kinoa Genotiplerinin Kuru Madde Verimi Ve Bazi Özelliklerinin Belirlenmesi

Mustafa Tan, Süleyman Temel

09:20-09:30

ÇMY56

Karadeniz Sahil Kuşağında Yetiştirilen Arı Otu (Phacelia tanacetifolia Bentham) Bitkisinde Fenolojik Gözlemler ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi

Necda Çankaya, Mustafa Sürmen, Tamer Yavuz

09:30-09:40

ÇMY101

Çanakkale Koşullarında Sakız Fasulyesinde (Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.) Farklı Sıra Aralıklarının Ot Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkileri

Müge Batırca, Fırat Alatürk, Ahmet Gökkuş

09.40-09:50

ÇMY102

Gübrelemenin Sakız Fasulyesinin (Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.) Kalite Özelliklerine Etkisi

Gürkan Cebeci, Ahmet Gökkuş, Fırat Alatürk

09:50-10:00

YTB10

Mera Kullanıcılarının İletişim Akışı ve Medya İzlemeye İlişkin Verileri

Celalettin Aygün, İlker Erdoğdu

10:00-10:20

TARTIŞMA

10:20-10:50

ARA

ÇARŞAMBA Sabah 2. Oturum (ÇAYIR MERA VE YEM BİTKİLERİ)

10:50-11:00

ÇMY63

Farklı Eğim Derecelerindeki Korunan Ve Otlatılan Meralarda Bazı Islah Metotlarının Bitki Örtüsü Üzerine Etkileri

Canan Şen, S.  Günay, C.Kurt, Y. T. Tuna

11:00-11:10

ÇMY88

Türkiye’nin Doğusunda Yer Alan Doğal Bir Meranın Toprak ve Bitki Örtüsünün Beslenme Dinamiği

Mehmet Arif Özyazıcı, Abdurrahman Yıldız

11:10-11:20

ÇMY98

Koruma ve Farklı Yöntemlerle Islah Uygulamalarının Meraların Bitki Örtüsü ve Toprak Tohum Stoklarına Etkileri

Ece Coşkun, Fırat Alatürk, Ahmet Gökkuş, Selçuk Birer

11:20-11:30

ÇMY53

Besin Değeriyle Meralarda Gübrelemenin Ekonomik Analizi: Yeni Bir Görüş

Duygu Algan, İbrahim Aydın, Nuh Ocak

11:30-11:40

ÇMY42

Hakkari Ili Ördekli Köyü Merasının Mera Durumunun Belirlenmesi

Mehmet Macit Ertuş, Süleyman Mesut

11:40-11:50

ÇMY35

Çanakkale Doğal Meralarinda Bulunan Trifolium spumosum L. ve Trifolium angustifoilium L.’un Bazi Morfolojik, Biyolojik ve Tarımsal Özellikleri

Altıngül Özaslan Parlak, Ahmet Gökkuş, Ziya Karakoyunlu, Emine Sürücü

11:50-12:10

TARTIŞMA

12:10-14:00

YEMEK

ÇARŞAMBA ÖĞLEDEN SONRA 3. Oturum (ÇAYIR MERA VE YEM BİTKİLERİ)

14:00-14:10

ÇMY31

İskenderiye Üçgülü (Trifolium alexandrinum L.) Islah Çalışmaları

Celal Yüzel, Mustafa Avcı, İlker İinal, Murat Reis Akkaya

14:10-14:20

ÇMY79

Yem Bezelyesi Islahında Varyasyon Kaynaklarının Değerlendirilmesi

Ahmet Tamkoç

14:20-14:30

ÇMY91

Gazal Boynuzu Elit Hatlarının SSR Tekniği ile Moleküler Karekterizasyonu

Gönül Cömertpay, Mustafa Avcı, Hüseyin Özpınar, İlker İnal, Rüştü Hatipoğlu, Hakan Özkan

14:30-14:40

ÇMY69

Orta ve Geçit Bölgelerine Uygun Gazal Boynuzu (Lotus corniculatus L.) Çeşitlerinin Geliştirilmesi

Yaşar Karadağ, Selahattin Çınar, Tahsin Taşyürek, Sezai Gökalp, Mahir Özkurt, Rüştü Hatipoğlu

14:40-15:00

TARTIŞMA

15:00-15:30

ARA

ÇARŞAMBA ÖĞLEDEN SONRA 4. Oturum (ÇAYIR MERA VE YEM BİTKİLERİ)

15:30-15:40

ÇMY03

Bazı Erkenci Silaj Mısır Çeşitlerinin Eskişehir’de İkinci Ürün Olarak Performansları

Onur İleri, Ali Koç, Süleyman Avcı

15:40-15:50

ÇMY25

Ikinci Ürün Silajlık Mısır Yetiştiriciliğinde Verim Ve Kalite Üzerine Azotlu Gübrelemenin Etkisi

Mehmet Alagöz, Mevlüt Türk

15:50-16:00

ÇMY83

İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Mısırda Ekim Şekilleri Ile Farklı Bitki Sıklıklarının Verim ıe Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi

Gamze Bayram, İlhan Turgut, Emre Şenyiğit

16:00-16:10

ÇMY86

Farklı Hasat Zamanlarının Bazı Sorgum x Sudan otu melezi Çeşitlerinin Verim Üzerine Etkisi

Emre Bıçakçı, Osman Yüksel

16:10-16:30

TARTIŞMA

16:30-17:00

ARA

ÇARŞAMBA ÖĞLEDEN SONRA 5. Oturum (ÇAYIR MERA VE YEM BİTKİLERİ)

17:00-17:10

ÇMY70

Orta ve Geçit Bölgelerine Uygun Kılçıksız Brom (Bromus inermis Leyss) Çeşitlerinin Geliştirilmesi

Yaşar Karadağ, Selahattin Çınar, Tahsin Taşyürek, Sezai Gökalp, Mahir Özkurt, Rüştü Hatipoğlu

17:10-17:20

ÇMY71

Orta ve Geçit Bölgelerine Uygun Otlak Ayrığı (Agropyron cristatum (L.) Gaertn.) Çeşitlerinin Geliştirilmesi

Yaşar Karadağ, Selahattin Çınar, Tahsin Taşyürek, Sezai Gökalp, Mahir Özkurt, Rüştü Hatipoğlu

17:20-17:30

ÇMY92

Doğal Floradan Toplanan Domuz Ayrığı (Dactylis glomerata L.) Genotiplerinde Bazı Tarımsal Özelliklerin İncelenmesi

Mehmet Ali Avcı, Medine Doğrusöz

17:30-17:40

ÇMY32

Biyoetanol Üretiminde Kullanılmış Tatlı Sorgum Saplarının Silaj Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Celal Yücel, İlker İnal, Feyza Gündel, Derya Yücel, Rüştü Hatipoğlu, İsmail Dweikat

17:40-18:00

TARTIŞMA

 

PERŞEMBE Sabah 1. Oturum (ÇAYIR MERA VE YEM BİTKİLERİ)

Saat

Bildiri Adı

 

 

09:00-09:10

ÇMY13

Sulu Şartlarda Macar Fiğinin (Vicia pannonica Crantz.) Tritikale (Triticosecale Witt.) Ile Karışımlarının Farkli Ekim Zamanlari ve Sıklıklarında Hasil Ot Verimi ile Bazi Tarimsal Özeliklere Etkisi

Ahmet Güneş, Mevlüt Mülayim

09:10-09.20

ÇMY100

Farklı Biçim Yüksekliklerinin Arpa, Yulaf ve Tritikalede Ot Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkileri

Ahmet Gökkuş, Fırat Alatürk

09:20-09:30

ÇMY19

Erzurum (Pasinler) Ekolojisinde Yetiştirilen Bazı Yem Bezelyesi (Pisum arvense L.) Genotiplerinin Agronomik Özellikleri

Sibel Kadıoğlu, Gökhan Taşğın, Banu Kadıoğlu

09:30-09:40

ÇMY62

Farklı Azot Dozlarının Bermuda Çimi (Cynodon sp.)’nin Gelişimi ve Çim Kalitesi Üzerine Etkileri

Uğur Bilgili, Sinem Zere, Fikret Yönter

09.40-09:50

ÇMY77

Bazı Serin İklim Çim Bitkilerinin Su Kısıtlamasına Adaptasyonu

Hüseyin Özpınar, Ali Alptekin Acar, Serhat Aksu, Hasan Köse, Ayhan Kesici

09:50-10:00

ÇMY78

Bazi Tek Yıllık Çimlerin Menemen İklim Koşullarında Verim Potansiyellerinin Saptanmasi

Hüseyin Özpınar, Ali Alptekin Acar, Serhat Aksu, F.  Niksarlı İnal Ergül Ay, Ceylan Büyükkileci, Hülya Okkaoğlu

10:00-10:20

TARTIŞMA

10:20-10:50

ARA

PERŞEMBE Sabah 2. Oturum (ÇAYIR MERA VE YEM BİTKİLERİ)

10:50-11:00

ÇMY66

Kahramanmaraş Koşullarına Uygun Silajlık Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinin Belirlenmesi

Mehmet Fatih Yılmaz, Nedim Acar, Rukiye Kara

11:00-11:10

ÇMY93

Farklı Silajlık Mısır Çeşitlerinin Hamur Olum Döneminde Silaj ve Tane Özelliklerinin Belirlenmesi

Uğur Başaran, Erdem Gülümser, Medine Çopur Doğrusöz, Hanife Mut, Ayşenur Şahin

11:10-11:20

ÇMY73

Daha Önceden İzole Edilmiş ve Seçilmiş Laktik Asit Bakterileri İnokulantlarının Yonca Silajının Kalitesi Üzerine Etkileri

Çehre Öztürk, Mustafa Kızılşimşek

11:20-11:30

ÇMY105

Gün İçerisinde Farklı Saatlerde Yapılan Hasadın Tek Yıllık Çim Silajının Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri

Ömer Süha Uslu, Adem Erol, Kubra Yanar, Özlem İriç, Mustafa Kızılşimşek

11:30-11:40

ÇMY75

Silaj ve Yem Kalitesinin Saptanmasında FTNIRS Teknolojisi

İbrahim Ertekin, Nafiz Çeliktaş, Ersin Can, Mustafa Kızılşimşek

11:40-11:50

ÇMY64

Farklı Oranlarda Mısır veya Şeker Mısırı Atığı ile Karıştırılan Yonca Silajında Kalitenin Belirlenmesi

Emine Budaklı Çarpıcı, Nigar Tatar, Yasin Öztürk, Sebiha Erol, Ömer Arslan

11:50-12:10

TARTIŞMA

12:10-14:00

YEMEK

PERŞEMBE ÖĞLEDEN SONRA 3. Oturum (ÇAYIR MERA VE YEM BİTKİLERİ)

14:00-14:10

ÇMY55

Farkli Çevrelerde Yetiştirilen Silajlık Mısır Çeşitlerinin Kuru Ot Verimi ile Bazı Kalite Özellikleri Arasındaki Ilişkilerin Çeşit Özellik Biplot Analizi Ile Değerlendirilmesi

Kağan Kökten, Mahmut Kaplan, Mevlüt Akçura

14:10-14:20

ÇMY49

Bazı Ümitvar Koca Fiğ (Vicia narbonensis L.) Hatlarında Tohum Verimi Ve İlgili Özelliklerin Belirlenmesi ve GGE Biplot Analiz Yöntemi Ile Değerlendirilmesi

Mehmet Salih Sayar, Yavuz Han, Mehmet Başbağ

14:20-14:30

ÇMY27

Onobrychis Cinsi Onobrychis Seksiyonuna Ait Bazı Endemik Korunga Türlerinin Karyolojik Özellikleri

Onur İleri, Süleyman Avcı

14:30-14:50

TARTIŞMA

15:30-17:30

KONGRE GENEL DEĞERLENDİRME

 

SALI ÖĞLEDEN SONRA 1. Oturum (ENDÜSTRİ BİTKİLERİ)

14:00-14:10

END40

Dünya Ve Türkiye’de Yağlı Tohum ve Ham Yağ Üretimine Bir Bakış

Halis Arıoğlu, Leyla Güllüoğlu, Bihter Onat, Cemal Kurt, Halil Bakal

14:10-14:20

END06

Bazı Kışlık Kolza Çeşitlerinde Verim, Verim Unsurları Ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Şahin Gizlenci, Mustafa Acar, Selim Aytaç

14:20-14:30

END35

Bazı Kışlık Kolza (Brassica napus L.) Hatlarının Edirne Koşullarında Verim Ve Verim Öğeleri Yönünden Karşılaştırılması

Sami Süzer

14:30-14:40

END32

Ankara Koşullarında Leonarditle Kaplanmış Toprakta Yazlık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.)’Ya Uygulanan Farklı Humik Asit Dozlarının Verim ve Verim Ögelerine Etkilerinin Belirlenmesi

Mehtap Gürsoy, Özer Kolsarıcı

14:40-15:00

TARTIŞMA

15:00-15:30

ARA

SALI ÖĞLEDEN SONRA 2. Oturum (ENDÜSTRİ BİTKİLERİ)

15:30-15:40

END17

Oleik ve Linoleik Asitçe Zengin Aspir Hatlarinda ve Çeşitlerinde Yağ ve Yağ Asitleri Üzerine Genetik ve Çevresel Faktörlerin Etkisi

Hasan Baydar, Sabri Erbaş, Halil Hatipoğlu, Hasan Koç, Metin Babaoğlu, Arzu Köse

15:40-15:50

END28

Konya Şartlarında Seleksiyon Ile Geliştirilen Aspir Hatlarının Verim ve Verim Unsurları Bakımından Değerlendirilmesi

Hasan Koç, Ahmet Güneş, Seydi Aydoğan

15:50-16:00

END42

Bazı Aspir (Carthamus tinctoriusl.) Hatlarının Ham Yağ Oranları ve Yağ Asidi Kompozisyonunun Belirlenmesi

Orhan Kurt, Merve Göre, M.Safa Hacıkamiloğlu, Nurya Çelik, Tuba Özyılmaz

16:00-16:10

END72

Farklı Azot Ve Fosfor Dozlarının Aspir (Carthamus tinctorius, L.) Bitkisinde Verim ve Verim Öğelerine Etkisi

Kenan Karaca, İsmail Demir

16:10-16:30

TARTIŞMA

16:30-17:00

ARA

SALI ÖĞLEDEN SONRA 3. Oturum (ENDÜSTRİ BİTKİLERİ)

17:00-17:10

END65

Samsun Koşullarında Aspir Ekim Zamanının Belirlenmesi Üzerine Çalışmalar

Mehmet Erdoğmuş, Meral Ergin, Şahin Gizlenci, Mustafa Acar

17:10-17:20

END66

Amasya Koşullarında Aspirde Ekim Zamanının Verim Ve Verim Ögelerine Etkileri

Meral Ergin, Mehmet Erdoğmuş, Mustafa Acar, Şahin Gizlenci

17:20-17:30

END78

SRAP (Sequence-Related Amplified Polymorphism) Markörleri KullanılarakAspir (Carthamus tinctorius L.) Yerel ve Tescilli Çeşitlerinin Karakterizasyonu

R.Refika Akçalı Giachino

17:30-17:40

END15

Çok Yönlü Islah ile Yerfistığında Elit Hatların Seleksiyonu

Engin Yol, Bülent Uzun

17:40-18:00

TARTIŞMA

 

ÇARŞAMBA Sabah 1. Oturum (ENDÜSTRİ BİTKİLERİ)

Saat

Bildiri Adı

 

 

09:00-09:10

END16

Iğdir Ovasi Sulu Koşullarinda Bazi Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Çeşitlerinin Verim Performanslarinin Belirlenmesi

Raziye Deviren, Tamer Eryiğit

09:10-09.20

END49

Yabani Ayçiçeği (Helianthus L. spp.) Genotiplerinin Morfolojik ve Fenolojik Özellikleri

Nazan Dağüstü, Gizem Uyar, Kübra Tosun

09:20-09:30

END68

Farklı Ekim Zamanlarının Çerezlik Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkileri

Melike Davulcu, Kemalettin Kara

09:30-09:40

END99

Kahramanmaraş İlinde Çerezlik Ayçiçeği Üretim Faaliyetinin Ekonomik Analizi

Mücahit Paksoy, Fazilet Kıraç

09.40-09:50

END103

Ayçiçeğinde Mildiyö (Köse) Hastalığına Dayanıklı Genotiplerin Klasik ve Moleküler Yollarla Belirlenmesi

Yalçın Kaya, Semra Hasançebi, Necmi Beşer

09:50-10:00

END18

Susamda Phyllody Fitoplazmalarına Dayanıklı Hat Seleksiyonu ve Real Time qPCR Validasyonu

Bülent Uzun, Engin Yol, Rüstem Üstün, Cengiz İkten, Mürsel Çatal

10:00-10:20

TARTIŞMA

10:20-10:50

ARA

ÇARŞAMBA Sabah 2. Oturum (ENDÜSTRİ BİTKİLERİ)

10:50-11:00

END23

Bursa Koşullarında Ana Ürün Olarak Yetiştirilen Susam (Sesamum indicum L.)’ın Bazı Özelliklerinin İncelenmesi

Mehmet Öz

11:00-11:10

END87

Susamın Nicel Kapsül Karekterleri Arasındaki İlişkiler

M. İlhan Çağıran, Emre İpek, Meryem M. Üstün

11:10-11:20

END38

Türkiye’nin Farklı Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Bazı Kışlık Pelemir (Cephalaria syriaca L.) Çeşitlerinin Verim ve Kalite Değerlerinin Belirlenmesi

Mehmet SEZGİN, Hatice TEZCAN, Mehmet ŞAHİN, Yusuf ARSLAN, İlhan SUBAŞI, İsmail DEMİR, Hasan KOÇ

11:20-11:30

END41

Farklı Ketencik [Camelina sativa (L.) Crantz.] Genotiplerinin Ham Yağ Oranları ve Yağ Asidi Kompozisyonlarının Belirlenmesi

Merve GÖRE, Orhan KURT

11:30-11:40

END43

Keten (Linum usitatissimum L.)'De Yemeklik Yağ Kalitesine Sahip Gen Havuzu Oluşturma Olanakları

M. Safa HACİKAMİLOĞLU, Orhan KURT

11:40-11:50

END55

İklim Değişikliği Nedeniyle Artan Meteorolojik Afetlerin Ayçiçeği Ve Pamuk Verimi Üzerine Etkileri

Hüdaverdi GÜRKAN, Nilgün BAYRAKTAR, Hüseyin BULUT

11:50-12:10

TARTIŞMA

12:10-14:00

YEMEK

ÇARŞAMBA ÖĞLEDEN SONRA 3. Oturum (ENDÜSTRİ BİTKİLERİ)

14:00-14:10

END07

Doğu Akdeniz Koşullarında Farklı  Pamuk (Gosspium hirsutum L.) Hat/Çeşitlerinde Verim, Verim Komponentleri ve Teknolojik Özelliklerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Sedat Süllü, Bekir Sıtkı Özbek, Hacer Kaya Kocatürk, Ayten Dolançay

14:10-14:20

END11

Antalya’da İkinci Ürün’de Bazı Pamuk Genotiplerin Verim ve Lif Performanslarının Durumu

Metin Durmuş Çetin, İbrahim Çelik, Abdullah Kadiroğlu

14:20-14:30

END104

Leonardit Uygulamasının Harran Ovasi Koşullarında Pamukta Verim Unsurlarına Etkisi

Nesibe Devrim Almaca, Abdullah Suat Nacar, Müslüm Coşkun, Sibel Söylemez, Servet Abrak

14:30-14:40

END80

Nazilli Koşullarına Adapte Olabilecek İleri Hatların Verim ve Lif Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Mehmet ÇOBAN

14:40-15:00

TARTIŞMA

15:00-15:30

ARA

ÇARŞAMBA ÖĞLEDEN SONRA 4. Oturum (ENDÜSTRİ BİTKİLERİ)

15:30-15:40

END89

Farklı Gama Işını Dozlarının İpek 607 Pamuk (Gossypium  hirsitum L.) Çeşidinin M4 Popülasyonundaki Etkilerinin Belirlenmesi

Mehmet Çoban, Süleyman Çiçek, Levent Yazıcı

15:40-15:50

END91

Pamukta Ilişkilendirme Haritalaması Yöntemiyle Gossypol Ile Ilişkili Markörlerin Belirlenmesi

Adem Bardak, M. Said Fidan, Elif Dağgeçen, Halil Tekerek, Sadettin Çelik, Döne Parlak, Khezir Hayat

15:50-16:00

END14

Yeşil Renkli Life Sahip Pamukta Resiprokal F5 ve F9 Melezlerinin Karşılaştırılması

Ramazan Şadet Güvercin, Serhan Candemir, Güven Borzan

16:00-16:10

END01

Tek Faktörlü Çalışmalarda Alt Gruptasarımlı Kontrast Analizi ve Pamuk Verilerine Uygulanması

Ercan Efe, Demet Çanga

16:10-16:30

TARTIŞMA

16:30-17:00

ARA

ÇARŞAMBA ÖĞLEDEN SONRA 5. Oturum (ENDÜSTRİ BİTKİLERİ)

17:00-17:10

END51

Liflik Keten Çeşitlerinin Samsun İklim Koşullarına Adaptasyon Çalışmaları-1

Ş.Funda Arslanoğlu, Metin Babaoğlu

17:10-17:20

END77

Orta Karadeniz Ekolojik Koşullarında Bazı Keten (Linum usitatissimum L.) Genotiplerinin Performanslarının Belirlenmesi

Serkan Yılmaz, Serkan Yılmaz, Arslan Uzun,  Mehmet Erdoğmuş, Meral Ergin

17:20-17:30

END76

Farklı Orijinli Lif Kabağı Popülasyonlarının Verim ve Bazı Meyve Özelliklerinin Belirlenmesi

Yaşar Akışcan, İsmail Yaman

17:30-17:40

END46

Geleneksel ve Azaltılmış Toprak İşlemenin Farklı Karaktere Sahip Topraklarda Bitki Gelişimine Etkisi

İ. Engin Kayhan

17:40-17:50

END110

Effect of Plant Density on Yield, Yield Component and Some Morphological Traits of Cephalaria syrica Schrad., in Urmia Condition, West Azerbaijan, Iran

Amir Rahimi

17:50-18:10

TARTIŞMA

 

PERŞEMBE Sabah 1. Oturum (ENDÜSTRİ BİTKİLERİ)

Saat

Bildiri Adı

 

 

09:00-09:10

END25

Melez Patates Tohumlarıyla Fide Generasyonunun Oluşturulması ve Birinci Klonal Seleksiyon İçin Tohumluk Yumruların Üretilmesi

Güngör Yılmaz, Şaziye Döküle, Ahmet Kınay

09:10-09.20

END48

Bazı Patates Genotipleri Arasında Yapılan Melezlemelerde Farklı Rakım ve Ortamların Tohum Tutma Oranına Etkileri

Özge Koyutürk, Güngör Yılmaz

09:20-09:30

END63

Yeni Tescil Edilen Bazı Yerli Patates Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Levent Abdullah Ünlenen, Murat Nam, Ali Karataş, Tuğba Özkan

09:30-09:40

END70

Ülkemizde Tescil Edilen Bazı Patates Çeşitlerinin Erzurum Şartlarında Yumru Ebatlarına Göre Verimlerinin Belirlenmesi

Kemalettin Kara

09.40-09:50

END93

Patateste (Solanum tuberosum L.) Demir Gübrelemesinin Bitki Gelişimi ve Yumru Verimi Üzerine Etkileri

Merve Demir, Sevgi Çalışkan

09:50-10:10

TARTIŞMA

10:10-10:50

ARA

PERŞEMBE Sabah 2. Oturum (ENDÜSTRİ BİTKİLERİ)

10:50-11:00

END74

Patateste Çoklu Abiyotik Strese Toleranstan Sorumlu Fizyolojik Karakterlerin Araştırılması

Ufuk Demirel, İlknur Tındaş, Begimay Taalaybek Kızı, Arslan Asım, Esra Kaplan, Hussein Azeemi, Sidra Jamel, Caner Yavuz, Sevgi Çalışkan, Z. Neslihan Öztürk Gökçe, Emre Aksoy, Wayne Morris, M. Emin Çalışkan

11:00-11:10

END61

Patates Y Virüsü ve Patates Siğiline Dayanıklı Yerli Patates Çeşitlerinin Islahı

Mehmet Emin Çalışkan, Mete Kaan Bülbül, Levent Demir, Allah Bakhsh, Ufuk Demirel

11:10-11:20

END102

Pvy ve Pvx Virüslerine Toleranslı Yerli Patates Çeşitlerin Geliştirilmesi

Ercan Özkaynak, Zübeyir Devran, Erdem Kahveci

11:20-11:30

END04

Bir Yumrulu Bitki: GÖLEVEZ (Colocasia esculenta L.)

Metin Durmuş Çetin, Abdullah Kadiroğlu

11:30-11:40

END59

Şeker Pancarında (Beta vulgaris L.) Kampanya Döneminde Teknolojik Kalite

Canan Kaya, Fırat Sefaoğlu, Aydın Karakuş

11:40-12:00

TARTIŞMA

12:00-14:00

YEMEK

PERŞEMBE ÖĞLEDEN SONRA 3. Oturum (ENDÜSTRİ BİTKİLERİ)

14:00-14:10

END26

Şeker Pancarında (Beta vulgaris L.) Hasat Tarihinin Teknolojik Kaliteye Etkisi

Canan Kaya, Fırat Sefaoğlu, Aydın Karakuş

14:10-14:20

END39

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa Koşullarında Kışlık -Yazlık Bazı Şeker Pancarı Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Erdem Ertürk, Nedim Acar, Betül Çakmak, Doğan Gözcü, M. Fatih Yılmaz, Mehmet Karakuş, Erdal Erbil

14:20-14:30

END50

Türkiye’de Ekimi Yapılan Şeker Pancarı Çeşitlerinin Verim Ve Kalite Değerleri

Süreyya Gülfem Altunbay, Songül Gürel, Ayşe Kangal

14:30-14:40

END86

İlkbaharda Uygulanan Fosforun Şeker Pancarının Verim ve Kalitesi Üzerine Etkisi

Ahmet Pişkin, Mustafa Turhan

14:40-15:00

TARTIŞMA

15:00-15:30

ARA

15:30-17:30

KONGRE GENEL DEĞERLENDİRME

 

ÇARŞAMBA Sabah 1. Oturum (YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER)

Saat

Bildiri Adı

 

 

09:00-09:10

YTB01

Cicer reticulatum Ladizinsky ve C. echinospermum P.H. Davis Türlerinin Keşfi, Toplanması ve Nohut Islahı Amacıyla Değerlendirilmesi

Cengiz Toker

09:10-09.20

YTB02

Cicer aretinumL. x C. reticulatum Ladiz. Karşılıklı Melezlerinde Çift Baklalılık Özelliğinin Kalıtımı, Görünme Derecesi ve Geçiş Yeteneğinin Belirlenmesi

Cengiz Toker

09:20-09:30

YTB14

Bazı Kışlık Nohut (Cicer Arietinum L.)  Hatlarında Bazı Tarımsal Karakterlerin Ve Karakterler Arası İlişkilerin Belirlenmesi

Muammer Tekatlı

09:30-09:40

YTB33

Kurak Koşulların Bazi Nohut Genotiplerinin Bitkisel Özelliklere Etkisi

Derya Yücel

09.40-09:50

YTB35

Çukurova Koşullarında Nohut (Cicer arietinum L.) Hat ve Çeşitlerinin Verim Ve Verim Öğeleri ve Kalite Değerleri

Dürdane Mart

09:50-10:00

YTB30

Konya Ekolojisinde Tarımı Yapılan Yerel Nohut Popülasyonları ve Çeşitlerinin (Cicer Arietinum L.)  Tarımsal, Teknolojik Ve Besinsel Karakterlerinin Belirlenmesi

Hakan Bayrak

10:00-10:20

TARTIŞMA

10:20-10:50

ARA

ÇARŞAMBA Sabah 2. Oturum (YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER)

10:50-11:00

YTB18

Bezelye Genotiplerinin Bazı Fizikokimyasal Özelliklerinde Korelasyon ve Path Analizi

Reyhan Karayel

11:00-11:10

YTB26

Ülkemizin Farklı Bölgelerinden Toplanan Bakla (Vicia faba L.)  Yerel Populasyonlarının Agronomik Ve Morfolojik Karakterizasyonu

Tolga Karaköy

11:10-11:20

YTB27

Yozgat Koşullarında Yetiştirilen Yeşil Mercimek Genotiplerinin Verimine Ekim Sıklığının Etkisi

Özge Doğanay Erbaş Köse

11:20-11:30

YTB28

Amazon ve Sırma Börülce Çeşitlerinin Tane Kalitesine Farklı Kültürel Uygulamalarin Etkisi

Gülbahar Çulha

11:30-11:40

YTB41

Sivi Olarak Toprağa Uygulanan Hümik Asit Miktarlarinin Kırmızı Mercimek Bitkisinde (Lens culunaris Medic) Verim ve Bazi Verim Unsurlarına Etkisi

Ayşe Gülgün Öktem

11:40-11:50

YTB31

Ekim Zamanlarının Kuru Fasulyede Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri

Ali Kahraman

11:50-12:10

TARTIŞMA

12:10-14:00

YEMEK

ÇARŞAMBA ÖĞLEDEN SONRA 3. Oturum (YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER)

14:00-14:10

YTB25

Artan Dozlardaki Fosfor ve Çinko Gübrelemesinin Nohutta Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkileri

Haluk Kulaz

14:10-14:20

YTB44

Orta Anadolu Şartlarına Uygun İri Taneli ve Yüksek Tane Verimli Konservelik ve Kuru Tanelik Bezelye Hatlarının Geliştirilmesi

Ercan Ceyhan

14:20-14:30

YTB45

Tam ve Kısıtlı Sulama Uygulamalarının Fasulye  (Phaseolus vulgaris L.) Çeşitlerinde Tohum Çimlenmesi ve Fide Gelişimine Etkisi

Sevgi Çalışkan

14:30-14:40

YTB49

Bazı Nohut Materyalinin Nohut Antraknoz (Ascochyta rabiei) Hastalığına Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi

Nilüfer Akcı

14:40-14:50

YTB11

Fasülye (Phaseolus vulgaris L.) Genetik Kaynaklarının Sitogenetik Karakterizasyonu

Gülsemin Savaş Tuna

14:50-15:10

TARTIŞMA

15:30-17:30

KONGRE GENEL DEĞERLENDİRME

 

SALI ÖĞLEDEN SONRA 1. Oturum (TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER)

14:00-14:10

TIB59

Hatay’da defne (Laurus nobilis L.) üzerinde yapılan çalışmalar

Filiz Ayanoğlu

14:10-14:20

TIB30

Kimyon (Cuminum cyminum L. ) Bitkisinde Yapraktan GA3 ve Metil Jasmonat Uygulamalarının Meyve Verimi ve Uçucu Yağ Kalitesi Üzerine Etkileri

Arif Şanlı

14:20-14:30

TIB03

Bazı Haşhaş (Papaver somniferum L.) Çeşit ve Genotiplerin Alkaloid ve Yağ Oranlarının Belirlenmesi

Levent Yazıcı

14:30-14:40

TIB28

Haşhaş Yarım Diallel Melez Kombinasyonlarında Melezleme Başarısı ve Melez Tohum Verimlerinin Belirlenmesi

Levent Yazıcı

14:40-15:00

TARTIŞMA

15:00-15:30

ARA

SALI ÖĞLEDEN SONRA 2. Oturum (TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER)

15:30-15:40

TIB05

Tıbbi Adaçayı (Salvia officinalis L.) Populasyonundan Geliştirilen Klon Hatlarının Verim Ve Uçucu Yağ Özellikleri

Hasan Baydar

15:40-15:50

TIB53

Tıbbi Adaçayı (Salvia officinalis L.)’nda Uçucu Yağ Oranı ve Kompozisyonu Üzerine Ontogenetik Varyabilitenin Etkisi

Duran Katar

15:50-16:00

TIB20

Farklı Söküm Süresi ve Dikim Derinliğinin Safran (Crocus sativus L.) Bitkisinin Gelişimine ve Bazı Tarımsal Özelliklerinin Üzerine Etkisi

Mehmet Uğur Yıldırım

16:00-16:10

TIB21

Farklı Hayvansal Gübrelerin Safran (Crocus sativus L.) Bitkisinin Gelişimine ve Bazı Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi

Mehmet Uğur Yıldırım

16:10-16:30

TARTIŞMA

16:30-17:00

ARA

SALI ÖĞLEDEN SONRA 3. Oturum (TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER)

17:00-17:10

TIB31

Depolama Sıcaklığı ve Süresinin Bazı Aromatik Bitkilerde Uçucu Yağ Oranı ve Bileşenleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Tahsin Karadoğan

17:10-17:20

TIB25

Geçmişten Günümüze Uşak Şeker Fabrikası ve Türkiye Ekonomisindeki Yeri

Mehmet Uğur Yıldırım

17:20-17:30

TIB15

Ontogenetik Varyabilite ve Bitki Yoğunluğunun Şeker Otu Verimine Etkisi

Selin Gedik

17:30-17:40

TIB41

Yumuşak Çürüklük Etmeni Chryseobacterium indologenes İzolatlarına Karşı Çakşır Otu (Ferula communis) Uçucu Yağ ve Ekstrelerinin Antibakteriyal Etkisi

Fatih Dadaşoğlu

17:40-18:00

TARTIŞMA

 

ÇARŞAMBA Sabah 1. Oturum (TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER)

Saat

Bildiri Adı

 

 

09:00-09:10

TIB10

Farklı Kişniş (Coriandrum sativum L.) Popülasyon ve Çeşitlerinde Sıra Arası Mesafenin Tarımsal Özelikleri İie Sabit Yağ Oranına Etkileri

Mehmet Necat İzgi

09:10-09.20

TIB42

Siirt Koşullarında Kişniş Genotiplerinin Bazı Tarımsal Özelliklerinin İncelenmesi

Gülen Özyazıcı

09:20-09:30

TIB02

Doğu Anadolu Bölgesinin Önemli Tıbbi-Aromatik Bitkileri

Hakan Özer

09:30-09:40

TIB34

Çayda Besin Alımı, Gelişme, Enzim Aktivitesi ve Verimin Artırılması için Farklı Bitki Büyümesini Teşvik Edici Bakterilerin Birlikte Aşılamasının Etkinliği

Ramazan Çakmakçı

09.40-09:50

TIB26

Farklı Yaşlardaki Anason (Pimpinella anisum L.) Tohumlarının Çimlenmesine Gibberellik Asitin (GA3) Etkisi

Mortaza Hajyzadeh

09:50-10:10

TARTIŞMA

10:10-10:50

ARA

ÇARŞAMBA Sabah 2. Oturum (TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER)

10:50-11:00

TIB43

Rosa damascenaMill ve Rosa centifolia L.’nin Tepe Boşluğu Katı Faz Mikro Ekstraksiyonu (HS-SPME) ile Distilasyon ve Ekstraksiyon Ürünlerinin Karşılaştırılması

Sabri Erbaş

11:00-11:10

TIB27

Sitral Bakımından Zengin Reyhan (Ocimum basilicum L.) Genotiplerinin Isparta koşullarında Verim ve Uçucu Yağ Kompozisyonunun Belirlenmesi

İsa Telci

11:10-11:20

TIB36

Bazı Rezene (Foeniculum vulgare var. dulce) Hatlarının Verim ve Kalite Özellikleri

Başak Özyılmaz

11:20-11:30

TIB51

Farklı Azot Dozlarının Sater (Satureja hortensis L.) Bitkisinde Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi

Nimet Katar

11:30-11:40

TIB63

Nane (Mentha spp.) Türlerinde Destilasyon Atıklarının Değerlendirilmesi

Selma Yasak

11:40-12:00

TARTIŞMA

12:00-14:00

YEMEK

ÇARŞAMBA ÖĞLEDEN SONRA 3. Oturum (TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER)

14:00-14:10

TIB44

Tıbbi ve Aromatik Bitki Satıcısı İşletmelerin Hammadde Temini ve Sürdürülebilirliği Üzerine Bir Araştırma (Kahramanmaraş İli Örneği)

Eda Serdaroğlu

14:10-14:20

TIB61

Kara lahana (Brassica oleracea var. acephala L.) Yapraklarının Biyoaktif Bileşen ve Biyoaktivite Bakımından İncelenmesi

Nazan Çömlekçioğlu

14:20-14:30

TIB45

Kahramanmaraş Koşullarında Ekim Zamanlarının Çemen’de (Trigonella foenum graecum L.) Tohum Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkisi

Lale Efe

14:30-14:40

TIB46

Kahramanmaraş Koşullarında Ekim Zamanlarının Kişniş’te (Coriandrum sativum L.) Tohum Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkisi

Lale Efe

14:40-15:00

TARTIŞMA

15:00-15:30

ARA

PERŞEMBE (TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER)

15:30-17:30

KONGRE GENEL DEĞERLENDİRME